Aansprakelijkheid

De navolgende bepalingen en condities hebben betrekking op het materiaal op deze site.

Het auteursrecht van het materiaal op deze site berust bij Living Stone Projects bvba, tenzij anders vermeld.

Het is voor gebruikers toegestaan om materiaal te bekijken, te printen en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site, bestaande uit teksten, foto's, structuur en opbouw aan te passen of te wijzigen, dan wel te verwijderen. Gebruikers mogen het materiaal niet verspreiden, verzenden, reproduceren of uitgeven (elektronisch of op welke wijze dan ook) zonder voorafgaande toestemming van Living Stone Projects bvba. Alle andere rechten voorbehouden.

Hoewel Living Stone Projects bvba streeft naar juistheid van het geboden materiaal op deze site en zich ervoor inspant dat alle informatie correct is, wordt de informatie geleverd zoals deze is, zonder garantie in welke vorm dan ook. Living Stone Projects bvba accepteert geen enkele aansprakelijk voor fouten of omissies.

Living Stone Projects bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruiken van informatie op deze site door, dan wel voor, derden kan hebben. Living Stone Projects bvba aanvaardt geen aansprakelijk voor schade en/of verlies die veroorzaakt is door het gebruik van de informatie op deze site.

Living Stone Projects bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van welke site dan ook, waar deze site naar verwijst. De hyperlinks worden geleverd zoals deze zijn, zonder garanties in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft Living Stone Projects bvba geen zeggenschap over de informatie van derden op deze site. Living Stone Projects bvba is niet aansprakelijk voor deze informatie en accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van deze derden.

Living Stone Projects bvba probeert er zeker van te zijn dat haar publicaties, advertenties en andere aanbiedingen op deze site in volledige overeenstemming zijn met het Belgische recht en met de wetten van andere landen waarvoor de inhoud van deze site is bedoeld. In de gevallen dat een wet van een buitenlands land niet volledig wordt nageleefd, vragen wij bezoekers ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de inhoud van de site kunnen aanpassen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Living Stone Projects bvba vooraf is het verboden te 'deep-linken' naar de site van Living Stone Projects bvba. Het is niet toegestaan om sites van Living Stone Projects bvba of HTML-pagina's van de sites van Living Stone Projects bvba op te (laten) roepen in een frame van een ander dan Living Stone Projects bvba behalve mits schriftelijke toestemming van deze laatste. Living Stone Projects bvba staat wel toe dat zonder toestemming gelinkt wordt naar de hoofdpagina van haar site.

Hoewel Living Stone Projects bvba er naar streeft om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Living Stone Projects bvba is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers als het gevolg van een virus kunnen oplopen. Men wordt dan ook aangeraden zelf maatregelen tegen virussen te nemen voordat informatie van deze site wordt gedownload.

Site design: Verdographics